Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Zgodnie z art. 8 ust. 5 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji,
wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw,
w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.