Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku
Wojciech Piłat

fon

Działki niezabudowane o pow. o pow. 2 200 m2 i inne

Podstawowe informacje:
Data: 2017-07-26
Godzina: 10:30
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o pow. o pow. 2 200 m2 i inne
Sprzedający: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat
Cena wywoławcza: 4 546,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 3131/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie zs. w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 lipca 2017 o godz. 10:30

 

w sali nr XVI Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonych w miejscowości: Niemce, gm. Niemce,

posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku o numerze: LU1I/00158170/2 w postaci:

 

1.    nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2579 o pow. 2 200 m2, użytkowaną rolniczo o dość regularnym prostokątnym kształcie, działka posiada dojazd z drogi gruntowej.

Suma oszacowania: 6 820,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 4 546,67 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 682,00 zł.

 

2.    nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2580 o pow. 6 200 m2, użytkowana rolniczo o dość regularnym prostokątnym kształcie, działka posiada dojazd z drogi gruntowej.

Suma oszacowania: 19 220,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 12 813,33 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 1 922,00 zł.

 

3.    nieruchomości gruntowej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 2612 o pow. 7 200 m2, użytkowana rolniczo o dość regularnym prostokątnym kształcie, działka posiada dojazd z drogi gruntowej.

Suma oszacowania: 24 264,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 16 176,00 zł. Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 2 426,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na konto kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 4 w Lublinie 48 1020 3176 0000 5402 0152 6318 najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację (nie będą honorowane dowody nadania przelewu w tym dniu).

Rękojmia może być złożona również w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. (81) 528 03 93, 795 000 393 lub bezpośrednio w kancelarii komornika przy ul. Mełgiewskiej 2 (budynek obok Parku Handlowego "Tatary").

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Niemce
Wojewodztwo: lubelskie